[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަމާދުގެ ޛިކުރުތައް – 5

ރުކޫޢުގައި ކިޔާ ޛިކުރު

 

(1) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» [رواه أحمد]

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ރުކޫޢުގައި މިފަދައިން ވިދާޅުވާކަމުގައިވެއެވެ.

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»

މާނައީ: “މިއަޅާގެ ރައްބު، މަތިވެރި ﷲ ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ކަމާއެވެ.” [ރިވާކުރެއްވީ އިމާމް އަޙްމަދު رحمه الله]

 

(2) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» [متفق عليه]

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ރުކޫޢުގައްޔާއި ސަޖިދާގައި މިފަދައިން ވިދާޅުވާކަމުގައިވެއެވެ.

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»

މާނައީ: “އިބަ ﷲ ގެ ހުސްތާހިރުވަންތަކަމާއެވެ! އޭ ﷲ! އަޅަމެންގެ ރައްބު! އަދި ހުރިހާ ޙަމްދު ތަޢުރީފެއް އިބަ ﷲ އަށް ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ. އޭ ﷲ! މިއަޅާގެ ފާފަތައް ފުއްސަވާނދޭވެ.” [ރިވާކުރެއްވީ އިމާމް ބުޚާރީ އަދި މުސްލިމު رحمهما الله]

 

(3) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ» [رواه مسلم]

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ރުކޫޢުގައްޔާއި ސަޖިދާގައި މިފަދައިން ވިދާޅުވާކަމުގައިވެއެވެ.

«سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»

މާނައީ: “އެއިލާހު ހުރިހާ އުނި ސިފަތަކަކުން ހުސްދުރުވެވޮޑިގެންވެއެވެ. ހުރިހާ ޢައިބަކުން ހުސްޠާހިރުވެ ވޮޑިގެންވެއެވެ. އެއިލާހީ މަލާއިކަތުންނާއި، ޖިބްރީލުގެ ރައްބެވެ.” [ރިވާކުރެއްވީ އިމާމް މުސްލިމު رحمه الله]

*********************

الأذكار والآداب – ޝައިޙް ޢަބްދުލް މުޙްސިން ބުން މުޙައްމަދު އަލްޤާސިމް حفظه الله –

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް