[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތައުޙީދާއި لا إله إلا الله އަށް ހެކިވުމުގެ ތަފްސީރު ނަންގަތް ބާބު – 2

ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ [26] إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ [27]﴾ [سورة الزخرف 26-27]

މާނައީ: “އިބްރާހީމްގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕައަށާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިހިނދު ހަނދުމަކުރާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަންކޮށްއުޅޭ ތަކެތިން ތިމަންކަލޭގެފާނު ބަރީއަވެގެންވަމެވެ. [26] އިސްވެދިޔަ މިސާލަކާނުލައި ތިމަން ހެއްދެވި އިލާހު މެނުވީއެވެ. ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން އެއިލާހު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާނެތެވެ. [27]”

 

ސުވާލު 2:

– އަންނަނިވި ކަލިމަތަކުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ.

بَرَاءٌ ، فَطَرَنِي ، سَيَهْدِين

– އަދި މިއާޔަތް މިބާބާއި މުނާޞިބުވަނީ ކިހިނެއްކަން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ.

 

ޖަވާބު:

– بَرَاءٌ :އެބައިމީހުން އަޅުކަންކުރާ ބުދުތަކުން ބަރީއަވެގެންވުން އަދި އެތަކެއްޗަށް ކާފިރުވުން. އަދި އެތަކެއްޗާއި ދުރުހެލިވުން.

فَطَرَنِي: އެއީ އަހަރެން ޚަލްޤުކުރެއްވި ފަރާތެވެ. އެއީ ﷲ އެވެ. މިތަނުގައި އެބައިމީހުން އަޅުކަންކުރާ ފަރާތްތަކުން ﷲ ތަޢާލާ އެވަނީ އިސްތިސްނާކުރައްވާފައެވެ.

يَهْدِين: ޙައްޤުމަގު ބަޔާންކޮށްދެއްވާ، އެމަގުގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވުން.

– މިއާޔަތުން ލިބޭ ފައިދާއަކީ ތައުޙީދުގެ މާނައަކީ އިންސާނާ ޝިރުކު ކުރުމުން ދުރުހެލިވެ އެކަމަށް (ޝިރުކަށް) އިންކާރުކުރުމެވެ. އަދި އަޅުކަން (ނަމާދު، ރޯދަ، ޒަކާތް، ޞަދަޤާތް، ކަތިލުން އަދިވެސް ކުރެވޭ ހުރިހާ އަޅުކަންތައް) ހަމައެކަނި ﷲ އަށް ޚާލިޞްކުރުމެވެ.

*  *  *  *

–އަލްޖާމިޢުލް ފަރީދް (ޝައިޚް ޢަބްދު ﷲ ބުން ޖާރު ﷲ ބުން އިބްރާހީމް އަލް ޖާރު ﷲ) –

މިފޮތަކީ ސުވާލާއި ޖަވާބުގެ އުސްލޫބަށް ކިތާބުއްތައުޙީދު ކިޔަވާ ދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

މިލިޔުމުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް