[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިބްނު ޚުޒައިމާ رحمه الله 5

ދަރިވަރުން:

 

އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި:

1)     البخاري (އަވަހާރަވީ 256 هـــ) [1]، އެކަލޭގެފާނު އިބްނު ޚުޒައިމާގެ އަރިހުން ރިވާކުރައްވާފައިވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙު ފިޔަވައި އެހެން ފޮތެއްގައެވެ.

2)     مسلم (އަވަހާރަވީ 261 هـــ) [2]، ވެސް ހަމަ އެފަދައިންނެވެ.

3)     محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (182 هـــ – 268 هـــ) އަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޝައިޚެއްވެސް މެއެވެ.. [3]

4)     أبو عمرو أحمد بن المبارك (އަވަހާރަވީ 284 هـــ). [4]

5)     إبراهيم بن أبي طالب (އަވަހާރަވީ 295 هـــ). [5]

6)     أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري (އަވަހާރަވީ 284 هـــ). [6]

7)     إسحاق بن سعد النسوي (އަވަހާރަވީ 293 هـــ – 374 هـــ). [7]

8)     أبو عمرو بن حمدان (އަވަހާރަވީ 376 هـــ). [8]

9)     أبو حامد أحمد بن محمد بن بالويه (އަވަހާރަވީ 379 هـــ). [9]

10)   أبو بكر أحمد بن مهران المقرئ (އަވަހާރަވީ 381 هـــ). [10]

11)   ابن حبان البستي (އަވަހާރަވީ 354 هـــ). [11]

12)   محمد بن أحمد بن علي بن نصير المعدل (އަވަހާރަވީ 389 هـــ). [12]

13)   محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق (އަވަހާރަވީ 387 هـــ) ، އެކަލޭގެފާނަކީ ابن خزيمة ގެ ކާފަ ދަރިކަލުންނެވެ..[13]

އަދި މިނޫން ވަރަށް ގިނަ ޢިލްމުވެރިން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން ކިޔަވާ ވިދާޅުވިއެވެ. رحمهم الله.

 

= ނުނިމޭ =

_________________________________

 

[1] انظر: الثقات لابن حبان (9/113).

[2] انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (58/94).

[3] انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (6/410).

[4] انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (6/693).

[5] انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (6/909).

[6] انظر: تاريخ بغداد للخطيب (8/72).

[7] انظر: تاريخ بغداد للخطيب (6/399).

[8] انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (3/70).

[9] انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (8/464).

[10] انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (8/515).

[11] انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (52/254).

[12] انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (8/652).

[13] انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (8/625).

 

މިލިޔުމުގެ އެހެންބައިތައް