[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުބްޙާނަ ﷲ!!!!

ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ:

«فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بعدَه حَتَّى الْآن» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

މާނައީ: “ފަހެ ސުވަރުގެއަށް ވަންނަ ކޮންމެ މީހަކު ހުންނާނީ އާދަމްގެފާނުގެ ސޫރައިގައެވެ. އާދަމުގެފާނުގެ ދިގު މިނަކީ ފަސްދޮޅަސް މުށެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނަށްފަހުގައި މިވަގުތާހަމައަށް ވެސް ޚަލްޤުތަކުން އަންނަނީ އުނިވަމުންނެވެ.”