[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެންގެ ހިތް ވަރަށް ހަރު، ޙައްލަކީ ކޮބާ؟ – 1

މިދުނިޔަވީ ޙަޔާތުގައި، ހަރުކަމާއި މަޑުމޮޅިކަމާ ދެމެދު، ހިތަކީ ބަދަލުވަމުންދާ އެއްޗެކެވެ. ފާފަކުރުން އޭގެ މައްޗަށް ވެރިވެގެންފިނަމަ އެ ހަރުވެއެވެ. އަދި ކިޔަމަން ގަތުން އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެ މަޑުމޮޅިވެއެވެ.

ހިތްހަރުވުމުގެ ސަބަބަކީ ﷲ ތަޢާލާއާ ދުރުވުމެވެ. ފާފައިގެ ކިލަނބުކަމުގެ ތެރެއަށް އަޅާއަށް ވަދެވިއްޖެނަމަ ދަންނައެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އެނުބައިކަމަށް ބޯ ނުލެނބުމެވެ. އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ. އޭނާއަށް އޮތީ އެހަޑިތައް ދޮވެލުމަށްޓަކައި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް އަވަހަށް ތައުބާވުމެވެ.

ﷲ ތަޢާލާވަނީ އެއިލާހުގެ ޚަލީލު(އިބްރާހީމް عليه السلام)އާ ބެހޭގޮތުން ޘަނާގެ ބަސް ވަޙީކުރައްވާފައެވެ. އެއީ އެކަލޭގެފާނު ކޮންމެ ޙާލެއްގައިމެ، ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ރުޖޫޢަވެވަޑައިގަންނަވާތީއެވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ﴾ [سورة هود ٧٥]

މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން، އިބްރާހީމުގެފާނީ ކޯފާ މަޑު، ދުޢާކުރެއްވުން ގިނަ، ﷲގެ ޙަޟްރަތަށް ރުޖޫޢަވެ، ތައުބާވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭކަލެކެވެ.”

ހިތްހަރުކަން ފިލުވުމަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ހިމެނެއެވެ.

 

=ނުނިމޭ=

 

____________________________________

މިލިޔުމަކީ މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ އިމާމެއްކަމުގައިވާ د.عبدالمحسن القاسم ގެ ރިސާލާއެއްކަމަށްވާ الخطوات إلى السعادة (ބާއްޖަވެރިކަމާ ދިމާއަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް)، މިރިސާލާއިން ނަގާފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.

 

މިލިޔުމުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް