[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ 18: ޚަލީފާކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު އަބޫބަކުރު رضي الله عنه ދެއްވި ޚުޠުބާ

الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާގެ މިޕޯސްޓަރު ޚާއްޞަކުރެވިފައިމިވަނީ ޚަލީފާކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު، އަބޫބަކުރު رضي الله عنه ދެއްވި ޚުޠުބާއަށެވެ.

ދުޢާއަކީ، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ހެޔޮބަސްއަހާ އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ ބައެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ.

 

 

 

(ނޯޓު: މިޕޯސްޓަރު އަޞްލު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާނީ A3 ސައިޒުން ޕްރިންޓު ކުރުމަށެވެ. މިޕޯސްޓަރަށް އުނި އިތުރުކުރުމެއް ނެތި ހިލޭ ބެހުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.)

 

DOWNLOAD JPG

DOWNLOAD PDF