[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ﷲ އަށް ޝަރީކުކުރުމަށް ބިރުވެތިވުން ނަންގަތް ބާބު – 5

މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވު އިބްނު މަސްޢޫދުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ﷲގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ» [رواه البخاري]

މާނައީ: “ﷲ ފިޔަވާ އެއިލާހާއެކު އެހެން ޝަރީކަކަށް އަޅުކަންކުރާ ޙާލު މަރުވެއްޖެމީހާ ނަރަކައަށް ވަންނާނެއެވެ.”

 

ސުވާލު 6:

– މިހަދީޡްފުޅު ޝަރަޙަ ކޮށްދޭށެވެ؟

– ((مَنْ مَاتَ)) މިބަސްފުޅުން އިސްތިސްނާވަނީ ކޮން ބައެއް ހެއްޔެވެ؟

– މި ހަދީޡްފުޅުގައިވާ الدعاء ގެ މާނައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

– މި ޙަދީޘްފުޅުގައިވާ ((النِدّ)) ގެ މުރާދަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

– މިޙަދީޘް މިބާބާ (ﷲ އަށް ޝަރީކުކުރުމަށް ބިރުވެތިވުން ނަންގަތް ބާބާ) ވާ ގުޅުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

– މިޙަދީޘުން ލިބޭ ފައިދާއަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

 

 

ޖަވާބު:

– މި ޙަދީޘްގައި، ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އެ ޚަބަރު ދެއްވަނީ، ﷲ އަށް ޝިރުކުކުރާ ޙާލު، މަރުވުމުގެ ކުރީގައި  ތައުބާ ނުވެ އެ ޝިރުކުގެ (އެބަހީ: ބޮޑު ޝިރުކުގެ) މަތީގައި މަރުވެއްޖެމީހާ ނަރަކައަށް ވަންނާނެއެވެ.

– ((مَنْ مَاتَ)) މިބަސްފުޅުން އިސްތިސްނާވަނީ، މަރުވުމުގެ ކުރިން (ޝިރުކުން) ތައުބާވި މީހާ އެވެ.

– މި ހަދީޘްގައިވާ الدعاء ގެ މާނައަކީ، އަޅުކަމުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ އަޅުކަމެއް ﷲ ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް އަދާކުރުމެވެ.

– މި ޙަދީޘްފުޅުގައިވާ ((النِدّ)) ގެ މުރާދަކީ ﷲއާ އެހެން ފަރާތެއް އެއްފަދަކޮށް ވައްތަރުކުރުމެވެ. (މިސާލަކަށް :ބުދު، މަރުވެފައިވާ ވަލީވެރިއެއް)

– މިޙަދީޘް މިބާބާ (ﷲ އަށް ޝަރީކުކުރުމަށް ބިރުވެތިވުން ނަންގަތް ބާބާ) ހުރި ގުޅުން: މިޙަދީޘް އައިސްފައިވަނީ ޝިރުކުގެ ހުރިހާ ވައްތަރަކަށް (ބޮޑު ޝިރުކާއި، ކުޑަ ޝިރުކަށް) ބިރުވެތިކޮށް، އިންޒާރު ކުރުމަށްޓަކައެވެ.

– މިޙަދީޘުން ލިބޭ ފައިދާއަކީ، ﷲ ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ކުރުމަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާ ކަމެއްގައި، ﷲ ނޫން އެހެން ފަރާތެއް ކިބައިން އެދުމަކީ ބޮޑު ޝިރުކެވެ.

 

*  *  *  *

 

– އަލްޖާމިޢުލް ފަރީދް (ޝައިޚް ޢަބްދު ﷲ ބުން ޖާރު ﷲ ބުން އިބްރާހީމް އަލް ޖާރު ﷲ) –

މިފޮތަކީ ސުވާލާއި ޖަވާބުގެ އުސްލޫބަށް ކިތާބުއްތައުޙީދު ކިޔަވާ ދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

 

މިލިޔުމުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް