[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 49

އަނބިއަނބި ކަނބަލުންގެ އެކުވެރިންނާއެކު ކުޅިވަރު ކުޅެއްވުމަށް އިންކާރު ނުކުރައްވާ ކަމުގައިވެއެވެ.


ޢާއިޝާ رضي الله عنها ރިވާކުރެއްވިއެވެ: “كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمّعن منه، فيسر إليّ فيلعبن معي”. البخاري 6130، المسلم2440.


“ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހުގައި ތިމަންކަމަނާ (ބުދު ގޮތަށް ހަދާފަ ހުންނަ) އަންހެން ދަރިންތަކާއެކު ކުޅަ ހަދަމެވެ. އަދި ތިމަންކަމަނާއާ އެކީ ކުޅެން ތިމަންކަމަނާގެ އެކުވެރިން އުޅެއެވެ. ފަހެ ﷲ ގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ވަދެވަޑައިގަންނައިރަށް އެކުދިން ފިލައެވެ. ފަހެ، އެކުދިން އަނބުރާ އަނބުރާ ތިމަންކަމަނާގެ އަރިހަށް އައުމަށް އަންނަވައެވެ. އަދި އެކުދިން ތިމަންކަމަކާއާ އެކީ ކުޅެއެވެ”.

 

ނުނިމޭ…

 

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 48