[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

سورة الإخلاص ގެ ތަފްސީރު – 1

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ބިސްމި އާއި ބެހޭގޮތުން ކުރިން ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ.

(ބައްލަވާ 1 ، 2)

މިސޫރަތް ބާވައިލެއްވުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބެއްކަމުގައި ވަނީ: މުޝްރިކުން ނުވަތަ ޔަހޫދީންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ނަބިއްޔާ صلي الله عليه وسلم އަރިހުގައި ކަލޭގެފާނުގެ ރައްބު ސިފަ ކުރެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވުމެވެ. ދެންފަހެ، ﷲ سبحانه وتعالى މި ސޫރާތް ބާވައިލެއްވިއެވެ.[1]

قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ﴿١﴾

[ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! އެއީ އެއްކައުވަންތަ اللَّه އެވެ.]

(قل) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ. މިޚިތާބު މިވަނީ ނަބިއްޔާ صلي الله عليه وسلم އަށާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށްވެސް މެއެވެ.

(هو الله أحد) (هو) މިއީ ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާޢިދުގެ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ضَمِيْرُ الشَّأْنِ އެވެ. [އެ ضَمِيْرُ ބޭނުން ކުރައްވަނީ ކަމެއް ގެ ބޮޑުކަން ބަޔާން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.]

(الله) لفظ الجلالة އަކީ މިޖުމްލައިގެ ފުރަތަމަ ޚަބަރެވެ. [ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން ޖުމްލަ އިސްމިއްޔާއެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ، އެޖުމްލައިގައި މުބްތަދާ އަކާއި ޚަބަރެއް އޮންނަން ޖެހެއެވެ. މުބްތަދާ އަކީ އެޖުމްލައިގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ އެއްޗެވެ. ޚަބަރަކީ އެއެއްޗަކާއި މެދު ގެނެވުނު ޚަބަރެވެ.]

އަދި (أحد) އަކީ ދެވަނަ ޚަބަރެވެ.

(الله الصمد) އަކީ ވަކި ޖުމްލައެކެވެ.

(الله أحد) އެބަހީ: އެމީހުން އެފަރަތާކާއި މެދު އެވާހަކަ ދައްކާ ސުވާލުކުރާ ފާރާތް ﷲ އެއީ (أحد) އެވެ. އެބަހީ: އެފަރާތެއްގެ މަތިވެރިކަމާއި ޢަޡަމަތްވަންތަކަމުގައި އެއްކައުވަންތަވެގެންވާ ފަރާތެވެ. އެއިލާހާ އެއްވަތުރު އެއްވެސް މިސާލެއް ނެތެވެ. އެއިލާހަށް ބައިވެރިއަކު ވެސް ނުމެވޭމެވެ. އަދި ކިއެއްތަ އެއިލާހަކީ އެއިލާހުގެ މަތިވެރިކަމާއި ޢަޡަމަތްވަންތަކަމާއި އެކު އެއްކައުވަންތަވެގެންވާ ފަރާތެވެ.

= ނުނިމޭ =

މިލިޔުމުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް

______________________

[1]  أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/133) والترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة الإخلاص (3364).

މިއީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން رحمه الله ލިޔުއްވާފައިވާ سورة الإخلاص  ގެ ތަފްސީރުގެ ތަރުޖަމާއެވެ.