[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް:މުސްލިމު އަންހެނުންގެ ހެދުން

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أجمعين.

ލުއިފަސޭހަ ދީނުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ތަރައްޤީގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އެނޫން ނަމެއްގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ކޮންމެ މަޤްޞަދެއްގައި ކަމަށްވިޔަސް މުސްލިމުންގެ ޢައުރަ ނިވާނުކޮށް އުޅުމަކީ ކޮށްގެންވާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ފިރިހެނުންކަމަށްވިޔަސް ނުވަތަ އަންހެނުންކަމަށްވިޔަސް މެއެވެ. އެހެންކަމުން މިކުޑަކުޑަ ރިސާލާގައި ބަޔާންކުރެވިފައި މިވަނީ އަންހެނުންގެ އަޢުރަ ނިވާކުރުމާބެހޭ ކުރު ވާހަކަ ކޮޅެކެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތާއި، މިއުންމަތުގެ ދަންނަބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅުތަކުންނެވެ.

އަންހެނުން ނިވާވުމުގެ ޙުކުމަކީ، ކީރިތި ޤުރުއާނުންނާއި ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތުންނާއި ދަންނަބޭކަލުންގެ އިޖުމާޢުން ޘާބިތުވާ ކަމެކެވެ. ވުމާއެކު، މި ޙުކުމް ޝަރަޙަކޮށްލުމަކީ ޟަރޫރީކަމެއްކަމަށް މެނުވީ ނުވާނެއެވެ.

 

ފޮތުގެ ނަން: މުސްލިމު އަންހެނުންގެ ހެދުން ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 48
ލިޔުއްވީ: އައްޝައިޚު އާދަމް ނަސީމް (ބީއޭ ނަސީމް) – رحمه الله ސައިޒު:520 kb

ފޮތް ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ