[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: ޓެޓޫ ޖެހުމުގެ ޙުކުމް

ޓެޓޫ ޖެހުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

ޖަވާބު:

އަލްވަޝްމު (ޓެޓޫ ޖެހުން) އަކީ: ކައްޓަކުން ހަންގަނޑު ތޮރުފާފައި އަލްކޮހޮލްފަދަ މާއްދާއެއް އެތެރެއަށް ފޮނުވާލައި ހަމުގެ ކުލަ ނޫކުލަ ނުވަތަ ފެހިކުލަފަދަ ކުލައަކަށް ބަދަލުކުރުމެވެ.

އެއީ ޙަރާމްކަމެއްކަމުގައި ޢިލްމުވެރިންވަނީ އިޖުމާޢުވެފައެވެ. (المغني 1 / 94)

އިމާމު ބުޙާރީއާއި މުސްލިމު ޢަބްދުﷲ ބުން މަސްޢޫދު ގެ އަރިހުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

 “لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ” [متفق عليه]

މާނައީ: “ޓެޓޫ ޖަހައިދޭ އަންހެނުންނާއި (ހަށިގަނޑުގައި) ޓެޓޫ ޖަހާ އަންހެނުންނާއި ބުމަ އުފުރާ އަންހެނުންނާ އަދި ރީތިކަންދެއްކުމަށްޓަކައި ދަތްތައް ދުރުކުރާ އަންހެނުންނާއި، ﷲ ގެ ޚަލްޤު ބަދަލުކުރާ އަންހެނުންނަށް ﷲ ލަޢުނަތް ލެއްވިއެވެ.” (1)

 

ފަޟީލަތުއްޝައިޚު މުޙައްމަދު ޞާލިޙުލް މުނައްޖިދު

____________________________________

މިފަތުވާގެ އަޞްލު

(1) މިބަސްފުޅުގައިވާ ކަންތައްތަތަކީ އަންހެނުންނާ އަދި ފިރިހެނުންނަށްވެސް ނަހީކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ. ނަމަވެސް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އަންހެނުންގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އެ ޒަމާނުގައި ޢާންމުކޮށް އެކަންކޮށް އުޅުނީ އަންހެނުންކަމުގައިވާތީއެވެ.  والله أعلم