[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

كتاب الصوم (1)

kitaab ah saum

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

ރޯދައިގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވުނު ބާބު

ލުޣަވީ ގޮތުން ރޯދައަކީ ހިފެހެއްޓުމެވެ.

އިޞްޠިލާޙީ މާނައަކީ ނިޔަތާއެކު، ފަޖުރުގެ އަލިކަން ފާޅުވީއްސުރެ އިރު އޮއްސިއްޖައުމަށް ދާންދެން، ކެއުންބުއިމާއި ރޯދަގެއްލޭ އެންމެހައި ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވުމެވެ.

ބަޔާންވެދިޔަ ތަޢާރަފުން އެނގޭގޮތުގައި ރޯދައިގެ ދެރުކުނެއް ވެއެވެ. އެއީ ފަޖުރުގެ އަލިކަން ފާޅުވީއްސުރެ އިރު އޮއްސިޖައުމަށް ދާންދެން، ރޯދަ ގެއްލޭ އެންމެހައި ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވުމާއި ރޯދައަށް ނިޔަތްގަތުމެވެ.

ރޯދަ ބެހިގެންވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން:

ވާޖިބު ރޯދަތައް:

  • ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ
  • ކައްފާރާ ރޯދަ
  • ނަދުރު ރޯދަ

=ނުނިމޭ=

____________________________________

مصدر: الفقه الميسر

މިލިޔުމުގެ އެހެންބައިތައް