[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މިއުޒިކާއި ލަވައިގެ ޙުކުމް – 4

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أجمعين.

 

 

* ޞަޙާބީންނާއި ތާބިޢީން ލަވަކިޔާ އަޑު އެއްސެވިކަމަށާއި އެކަމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް އެބޭކަލުން ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ!!

– އަލްފައުޒާން حفظه الله ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ:

“އަޅުގަނޑުމެން އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން އެދެނީ ޞަޙާބީންނާއި ތާބިޢީންގެ ކިބައިން އެކަން ޘާބިތުވާކަމުގެ ޞައްޙަ ސަނަދުތައް ގެނެސްދިނުމަށެވެ.”

ދެން އެއަށްފަހު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ:

“ޢަބްދުﷲ ބުން އަލްމުބާރަކް ވިދާޅުވިކަމަށް ޞަޙީޙު މުސްލިމުގެ މުޤައްދިމާގައި އިމާމް މުސްލިމް ޛިކުރު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. “އިސްނާދު(ސަނަދުތައް)ވަނީ ދީނުގެ ތެރެއިންނެވެ. އިސްނާދު ނުވާނަމަ ބޭނުން މީހަކު ބޭނުން އެއްޗެއް ކިޔާފާނެއެވެ.”

* ލަވަކިޔުން ޙަރާމްކަމަށް އައިސްފައިވާ ހުރިހާ ޙަދީޘެއްވަނީ ކުށްތަކުން ފުރިފައިކަމުގައި ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ!! ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިންގެ ފާޑު ކިޔުންތަކުން ސަލާމަތްވެފައިވާ އެއްވެސް ޙަދީޘެއްނުވެއެވެ.  

– އިބްނު ބާޒް حفظه الله ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ:

“މިއުޒިކު ޙަރާމް ކަމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ހުރިހާ ޙަދީޘްތަކަކީ އެބައިމީހުން ދަޢުވާކުރާ ފަދައިން ކުށްތަކުން ފުރިފައިވާ ޙަދީޘްތަކެއް ނޫނެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ފޮތް ފިޔަވާ އެންމެ ޞައްޙަ ފޮތްކަމުގައިވާ ޞަޙީޙުލްބުޚާރީގައިވާ ޙަދީޘްތައް އޭގެ ތެރޭގައިވެއެވެ. އަދި ޙަސަން ޙަދީޘާއި ޟަޢީފް ޙަދީޘްވެސް ވެއެވެ. އަދި ތަފާތު ގިނަ ސަނަދުތަކުން އެޙަދީޘްތައް ރިވާވެގެން އައިސްފައިވުމުން އެއީ ލަވަކިޔުމާއި މިއުޒިކުކުޅޭ އާލާތްތައް ޙަރާމްކަމަށް އޮތް ހެއްކެކެވެ.”

والله أعلم ، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الذي وضح سبيل المؤمنين ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

ނިމުނީ

_______________________________________

މަޞްދަރު:

http://islamqa.info/en/5000

http://islamqa.info/ar/5000

މިލިޔުމުގެ އެހެންބައިތައް