[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކުންޔާ (އަބޫ ނުވަތަ އުންމު ކުރިޔަށްލައިގެން ކިޔޭ ނަންތައް…) 3

kunya

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه. وبعد:

ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ފަތުވާ ކޮމެޓީގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި ސުވާލު ދެންނެވުނެވެ.

“އެއްވެސް މީހަކަށް އޭނާގެ ކުޑަ ދަރިފުޅަށް ނިސްބަތްކޮށް ކުންޔާދީ އެ ކުންޔާއިން ގޮވުން ހުއްދަ ވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އެއީ އޭނާގެ ހަގުދަރި ޅަފަތުގައި މަރުވެފައިވާތީއެވެ؟

އެބޭފުޅުން ޖަވާބުގައި ވިދާޅުފައިވެއެވެ.

“އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ އިންސާނާ އޭނާގެ ދޮށީ ދަރިއަށް ނިސްބަތްކޮށް ކުންޔާދިނުމެވެ. އެއީ ދޮށީ ދަރި ދުނިޔޭގައި ދިރިހުރި ނަމަވެސް ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ ނަމަވެސް މެއެވެ. އެދި އެކުންޔާއިން ގޮވާހަދާށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީހަކު އޭނާގެ ހަގު ދަރިއަށް ނިސްބަތްކޮށް ކުންޔާދީ އެ ކުންޔާއިން ގޮވާހެދިނަމަވެސް އެކަމުގައި އެމީހަކު ފާފަވެރިއެއް ނުވާނެއެވެ. އެއީ އޭނާގެ ދޮށީ ދަރި ދުނިޔޭގައި ދިރިހުރިނަމަވެސް އަދި މަރުވެފައިވާ ނަމަވެސް މެއެވެ.”

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم ” انتهى .

ފަތުވާ ކޮމެޓީގައި ތިއްބެވި ޢިލްމުވެރިންނަކީ: الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

-ނުނިމޭ-

މަސްދަރު: http://islamqa.info/ar/114158

މިލިޔުމުގެ އެހެންބައިތައް