[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޖިންނީން (3)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

އަދި އެފަދައިން އަހުލުކިތާބީން، ނަބީބޭކަލުން ގެންނެވި ޚަބަރުގެ ތެދުމަކަށް ހެކިދެއެވެ. އެއީ ނަބީބޭކަލުންނަށް ނުވަތަ އެބޭކަލުން ޚަބަރު ދެއްވި ބަޔަކަށް މެނުވީ ނޭނގޭނެ ޣައިބުގެ ޚަބަރުތަކެވެ. އަދި މުޙައްމަދުގެފާނު އަހުލުކިތާބީންގެ ގާތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް އުނގެނިވަޑައި ނުގަންނަވާކަން އެބައިމީހުންނަށް އެނގެއެވެ.

މިއީ އަހުލުކިތާބީންއެބައިމީހުންގެ ފޮތްތަކުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ސިފަފުޅުތައްވާތީ އެކަމަށް ހެކިވި ހެކިވުން ނޫން އެހެން ހެކިވުމެކެވެ. އެއީ ﷲ ތަޢާލާގެ އަންނަނިވި ވަޙީ ބަސްފުޅުގައިވާ ފަދައިންނެވެ.

﴿أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾[سورة الشعراء١٩٧] 

މާނައީ: “އިސްރާއީލުގެ ދަރިންކުރެ ޢިލްމުވެރިން އެކަންތައް ދަންނަކަން އެއީ، އެއުރެންނަށް (އެބަހީ: މައްކާގެ މުޝްރިކުންނަށް) ހެތްކެއްކަމުގައި ނުވޭ ހެއްޔެވެ.”

އަދިވެސް ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

﴿…وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ  …﴾[سورة الأنعام١١٤]  

މާނައީ: “… އަދި އެއީ ކަލޭގެފާނުގެ ވެރި رَبُّގެ ޙަޟްރަތުން ޙައްޤުގޮތާއިގެން ބާވައިލެއްވި ފޮތެއްކަން ތިމަންއިލާހު އެއުރެންނަށް ފޮތްދެއްވި މީހުން ދަނެތެވެ…”

އަދިވެސް އެފަދަ މިޘާލުތަކެވެ.

ޚާއްޞަކޮށް ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންގެ އަރިހުގައި މުތަވާތިރުކޮށް އައިސްފައިވާ ކަންކަމާއި މިކަން ޚިލާފުވެއެވެ. އެއީ ކަށްވަޅުގެ ޢަޛާބާއި އަދި އޭގެ ފިތުނަ ފެނުމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްތަކާއި، ޝަފާޢަތާއި، ޞިރާޠު (މަގާއި)، (ސުވަރުގޭގައިވާ) ކޯރާއި ބެހޭ ގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްތަކެވެ. ޖާހިލުންނާއި މަގު ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިކަންކަން ނޭނގޭމީހުން ފަހެ މިކަމަށް އިންކާރު ކޮށްފާނެއެވެ. މިފަދައިން މުޢުތަޒިލާއިންގެ ތެރެއިން ޖަމާޢަތެއްގެ ތެރެއިން އަލްޖުއްބާއީ އަދި އަބޫބަކުރު އައްރާޒީ އަދި މިނޫންވެސް ބައެއް މީހުން، ޖިންނީން އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށް ވަންނަކަމަށް އިންކާރުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ޖިންނީން ވުޖޫދުގައި ވާކަމަށް މިބައިމީހުން އިންކާރެއް ނުކުރެއެވެ. އެހެނީ މިކަން ކުރިން ދެންނެވުނު ކަންތައްފަދައިން ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ރަސޫލުބޭކަލުންގެ އަރިހުން އައިސްފައިނުވާތީ އެބައިމީހުންނަށް މިކަމުގައި ނުރަނގަޅުގޮތް ވިސްނިފައިވަނީއެވެ. އަދި މިފަދައިން އަޝްޢަރީ “مقالات أهل السنة والجماعة” ގައި ޛިކުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެބައިމީހުން ބުނެއެވެ:

ހަމަކަށަވަރުން ޖިންނީން އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށް ވަދެއެވެ. އެއީ ﷲ ތަޢާލާގެ އަންނަނިވި ވަޙީ ބަސްފުޅުގައިވާފަދައިންނެވެ.

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ…﴾[سورةالبقرة ٢٧٥]

މާނައީ: “ރިބާ ކާމީހުން، ޖިންނި މޮޔަވެގެން، ޝައިޠާނާ ތަޅުވަމުން ފޮޅުވަމުން ގެންދާ މީހަކު ތެދުވާ ފަދައިން މެނުވީ (ޤިޔާމަތް ދުވަހުން) ނުތެދުވާނެތެވެ…”

އަދި ޢަބްދުﷲ ބުން އަޙްމަދު ބުން ޙަންބަލް ވިދާޅުވިއެވެ:

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕައަށް ދެންނެވީމެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން ޖިންނީން އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަންނަކަމަށް ބަޔަކުމީހުން ބުނެއެވެ.”

ފަހެ (އަޙްމަދު ބުން ޙަންބަލް) ދެންނެވިއެވެ. “އޭ ދަރިފުޅާއެވެ. އެބައިމީހުން ދޮގު ހަދަނީއެވެ. (ޖިންނި އެމީހާގެ މަޤާމުގައިހުރެ) އޭނާގެ ދޫމަތިން ވާހަކަ ދައްކަނީއެވެ.” މިކަމާ ގުޅޭ ތަނެއްގައި މިވާހަކައިގެ ތަފްޞީލުވާނީ ޛިކުރުކޮށްފައެވެ.

=ނުނިމޭ=

މިއީ ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ -رحمه الله- ގެ މަޖްމޫޢުލްފަތާވާގެ ފަތުވާއެއްގެ ތަރުޖަމާއެވެ.

މިލިޔުމުގެ އެހެން ބައިތައް