[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޞަފާ އަދި މަރުވާއަށް އެރުމާއި، އެދެތަނުގައި ދުޢާކުރުމާއި، ދެފެހިލައިޓުގެ ދެމެދުގައި ދުވުމާއި، މިކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހެދޭ ގޯސްތައް

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޞަފާ ފަރުބަދައާ ކައިރިވެވަޑައިގަތުމުން {إِنَّ الصَّفَا وَالْـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ}މިފަދައިން ވިދާޅުވިކަމަށް ޘާބިތުވެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުގައި ކަޢުބާ ފެނިއްޖައުމަށް ދަންދެން ފަރުބަދައަށް އަރައިވަޑައިގެން ކަޢުބާއަށް ކުރިމަތިލައްވައި ދެއަތް އުފުއްލަވައި ﷲ އަށް ޙަމްދުކުރައްވާ އެކަލޭގެފާނު ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަތް ދުޢާއެއް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިފަދައިން ވިދާޅުވެއެވެ. (( لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْـمُلْكُ وَلَهُ الْـحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ))އޭގެފަހުގައި ދުޢާކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި ގޮތަށް ތިންފަހަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެފަހުގައި ހިންގަވާފައި ފައިބާވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ ފައިންޕުޅު ވާދީގައި އިސްތިޤްރާރުވެވަޑައިގަތުމުން ދުވެވަޑައިގަތެވެ. (އެއީ މިހާރުގެ ދެފެހި ލައިޓުގެ ދެމެދެވެ.) އެ ސަރަޙައްދު ފަހަނަޅައި ދިޔުމުން ހިންގަވާފައި މަރުވާ ފަރުބަދައާ ދިމާއަށް ވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި ޞަފާ ފަރުބަދައިގައި ކަންތައްކުރެއްވި ގޮތަށް މަރުވާ ފަރުބަދައިގައިވެސް ކަންތައްކުރެއްވިއެވެ.

ސަޢުޔުކުރާ ބައެއްމީހުން ހަދާ ގޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި ޞަފާ ފަރުބަދައަށް އަދި މަރުވާ ފަރުބަދައަށް އަރައިފިނަމަ ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލައި ތިންފަހަރު ތަކުބީރުކިޔައި އަތުން ކަޢުބާއާ ދިމާއަށް އިޝާރާތްކޮށް އެދިމާއަށް ބޯތިރިކޮށް، ނަމާދުގައި ހަދާގޮތަށް ހަދައި، އޭގެ ފަހުގައި ފަރުބަދައިން ފޭބުން ހިމެނެއެވެ. މިއީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުގައި އައިސްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުގޮތެކެވެ. ޞަފާ މަރުވާގައި ސަޢުޔުކުރާއިރު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުގައި އައިސްފައިވާ ގޮތަށް، ދުޢާކުރުން މެނުވީ އެހެން ކަމެއް އެތަނުގައި ކުރުމެއް ނުވެއެވެ. ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ނުކުރައްވާ ކަމެއް، އަލަށް ގެންނާނެކަމެއް ނެތެވެ.

ސަޢުޔުކުރާ ބައެއްމީހުންނަށް ހެދޭ ގޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި ޞަފާ އާއި މަރުވާއާ ދެމެދުގައި ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ބާރަށް ހިނގުން ނުވަތަ ދުވުން ހިމެނެއެވެ. މިއީ ސުންނަތާ ޚިލާފު ގޮތެކެވެ. ދުވުން ވަނީ ހަމައެކަނި ދެފެހިލައިޓުގެ ދެމެދުގައެވެ. safa-marwaއެހެން ހިސާބުތަކުގައި ހިނގާނީއެވެ. އެގޮތަށް ކަންތައްކުރާ ގިނަ މީހުން ކަންތައްކުރަނީ އެބައިމީހުންނަށް އެކަން ނޭނގިތިބެގެންނެވެ. ނުވަތަ އަވަހަށް ސަޢުޔުކޮށް ނިންމުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. والله الـمستعان

އަޞްލު ލިޔުއްވީ: الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

ތަރުޖަމާކުރީ:  محمد شافع بن عبد الغفور

ބަހުގެ ހަމަތައް މުރާޖަޢާ ކުރީ: الأخ حسن زاهر

16 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2014