[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދުޢާގެ އޯޑިއޯ: ނަމާދުން ސަލާމްދިނުމަށްފަހު ކިޔާ ޛިކުރުތައް

images

[audio: https://dhisalafiyyah.net/wp-content/uploads/2014/08/8.-namaadhu-nimigen.mp3]
download