[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ 2

iburaitheri vaahaka 2 cover

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަތަކަކީ މީސްތަކުން އެއަށް ނުހަނު ޝައުޤުވެރިކަންދޭ އެއްޗެކެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلمގެ ސުންނަތުގައިވެސް ނުހަނު ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. އަދި ދީނުގެ ޢިލްމުވެރިންވެސް ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަތައް އެކުލަވާލެއްވުމަށްފަހު ފޮތްތައް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

މިގޮތުން މިމަސައްކަތަކީ އެކި މަޞްދަރުތަކުންނަގާ ދިވެހި ބަހުން މިފަދަ ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ ހުށަހަށާދިނުމަށް ފެށިފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ.

ދުޢާއަކީ އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ﷲ ތައާލާ ބަރަކާތްލައްވާ، އެއިލާހު ރުއްސަވާ މަގުން ހިނގުމުގެ ހެޔޮ ތަވްފީޤު ދެއްވުމެވެ.

ފޮތުގެ ނަން:  ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ 2

ލިޔެ ޖަމާކުރީ: ދިސަލަފިއްޔާ ޓީމް

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު:23 ޞަފްޙާ (A4 ސައިޒް).

ފައިލް ސައިޒް: 1.20 MB

ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ