[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަންގަނެވިގެންވާ ކުލަތައް- ނޫ، ރަތް، ފިޔާތޮށި އަދި ކަޅުފެހިކުލަ

5- ނޫކުލަ
ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަންގަނެވިފައިވާ ކުލަތަކުގެ ތެރެއިން ފަސްވަނަކުލައަކީ ނޫކުލައެވެ. ނޫކުލައިގެ ވާހަކަ އައިސްފައިވަނީ އެންމެ ފަހަރަކު ހަމަ އެންމެ އާޔަތެއްގައެވެ.
މިކުލައިންވެސް ދަލާލަތުކުރާ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ.
މަޙްޝަރު ދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އެދުވަހުގައި ކާފިރުންގެ މޫނުގެ ކުލަ (ބިރުވެރިކަން)
ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً – طه102

“ތާޅަފިލި ފުމެލައްވާ ދުވަހުއެވެ. އަދި އެދުވަހުން ކުށްވެރިން (ގެ މޫނުތައް ބިރުވެރިކަމުން) ނޫވެގެންވާ ޙާލު، މަޙްޝަރަށް ފޮނުއްވާހުށީމެވެ.”

 

6- ރަތްކުލަ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަންގަނެވިފައިވާ ކުލަތަކުގެ ތެރެއިން ހަވަނަކުލައަކީ ރަތްކުލައެވެ. ރަތްކުލައިގެ ވާހަކަ އައިސްފައިވަނީ އެންމެ ފަހަރަކު ހަމަ އެންމެ އާޔަތެއްގައެވެ.
މިކުލައިންވެސް ދަލާލަތުކުރާ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ.
ބައެއް ފަރުބަދަތަކުގެ ބައިތަކުގެ ކުލަ އަދި ބައެއް މޭވާގެ ކުލަ
ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ -فاطر27

“ހަމަކަށަވަރުން، ﷲ އުޑުން ފެން ވެއްސެވިކަން ތިބާ ނުދަންނަމުހެއްޔެވެ؟ ފަހެ، ކުލަތައް ތަފާތުވެގެންވާ މޭވާތައް، އެ ފެނުގެ ސަބަބުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ނެރުއްވީމެވެ. އަދި ފަރުބަދަތަކުގެ ތެރޭގައި ހުދުކުލައާއި، ރަތްކުލައާއި، ކަޅުކަންގަދަ ކަޅުކުލައާއި، އަދި ކުލަތައް ތަފާތުވެގެންވާ މަގުތައް ހުރި ފަރުބަދަތައްވެއެވެ.

 

7- ފިޔާތޮށިކުލަ
ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަންގަނެވިފައިވާ ކުލަތަކުގެ ތެރެއިން ހަތްވަނަކުލައަކީ ފިޔާތޮށި ކުލައެވެ. ފިޔާތޮށިކުލައިގެ ވާހަކަ އައިސްފައިވަނީ އެންމެ ފަހަރަކު ހަމަ އެންމެ އާޔަތެއްގައެވެ.
މިކުލައިންވެސް ދަލާލަތުކުރާ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ.

 ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި އުޑު ފަޅަފަޅައިގެންދާ ވަގުތުގައި އުޑުގެ ކުލަ
ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ -الرحمن37

ފަހެ، އުޑު ފަޅަފަޅައިގެންދާހިނދު، ފިނިފެންމަލުގެ ކުލައިގައިވާ ތެޔޮގަނޑެއް ފަދައިން ވެދެއެވެ.

 

8- ކަޅުފެހި ކުލަ
ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަންގަނެވިފައިވާ ކުލަތަކުގެ ތެރެއިން އަށްވަނަކުލައަކީ ކަޅުފެހި ކުލައެވެ. ކަޅުފެހިކުލަ ވާހަކަ އައިސްފައިވަނީ އެންމެ ފަހަރަކު ހަމަ އެންމެ އާޔަތެއްގައެވެ.
މިކުލައިންވެސް ދަލާލަތުކުރާ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ.
ސުވަރުގޭގެ ގަސްތަކުގެ ކުލަ، ކުލަ ގަދަވެގެން ގޮސް ކަޅުކުލައާ ކައިރިކޮށްފައިވުން.
ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

مُدْهَامَّتَانِ-الرحمن. 64

(އެ ދެ ސުވަރުގޭގެ) ގަސްގަހުގެ ފަތްތައް ބޯވެ، ކަޅުފެހިކުލަ ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނިމުނީ)