[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: ތަޞްވީރު ކުރެހުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

މިކުޑަ ފޮތަކީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ މުފްތީކަމަށްވާ ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބިން ޢަބްދުﷲ ބިން ބާޒް  (رحمه الله) ދެއްވާފައިވާ ފަތުވާއެއްގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ. މިފޮތް ތަރުޖަމާ ކުރައްވާފައިވަނީ އައްޝައިޚް އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް (رحمه الله) އެވެ.

ޞޫރަ ކުރެހުމުގައާއި ފޮޓޯތައް ޢާންމު ކުރުމުގައި މިހާރު މުސްލިމުން މިވަނީ ހައްދު ފަހަނައަޅާފައެވެ. އިސްލާމްދީނަކީ ހުރިހާ ކަމެއް ޝާމިލްވެގެންވާ ދީނަކަށް ވާއިރު ތަޞްވީރުގެ ޙުކުމް އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ ނުހަނު ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ފަހެ، މިފޮތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށްމިކަމުގެ ޙުކުމް ދެނެގަތުމަށް ހުޅުވާލެވޭ މަގެއް ކަމުގައި ﷲ ތަޢާލާ ލައްވާށި! އާމީން.

ފޮތުގެ ނަން:  ތަޞްވީރު ކުރެހުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

ތަރުޖަމާކުރެއްވީ: އައްޝައިޚް އަބޫ ބަކްރު އިބްރާހީމް رحمه الله 

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 38 ޞަފްޙާ (A5 ސައިޒް)

ފައިލް ސައިޒް: 520.60 kb

ފޮތް ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ