[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ٣ – ފުރަތަމަ ފަޞްލުގެ ޖަވާބުތައް

tawheedh 3

ފުރަތަމަ ފަޞްލުގެ ޖަވާބުތައް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

މިއީ مادة التوحيد ٣ ގެ ފުރަތަމަ ފަޞްލުގެ ފިލާވަޅުތަކުގެ ޖަވާބުތަކުގެ ނަމޫނައެވެ. ބައެއް ސުވާލުތަކަކީ އެއް ޖަވާބަށްވުރެ ގިނަ ޞައްޙަ ޖަވަބު ހުންނަ ސުވާލުތަކެވެ. ވީމާ ކިޔަވައިދިނުމުގައި މިކަމަށް ސަމާލުވެ ލައްވާށެވެ.

**************************************************

مادة التوحيد ٣ ގެ ފުރަތަމަ ފަޞްލުގެ ފިލާވަޅުތަކުގެ ޖަވާބުތައް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ: ލިންކް

مادة التوحيدގެ އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވާ