[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 19

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު

–         އެކަކުން ދިހައަކަށް އެއްޗެހީގެ ނަމާއި ގުޅުވައިގެން ގުނަން އެނގުން ނުވަތަ ޢަދަދު ބަޔާންކުރަން އެނގުން.

–         އޭގެ ތެރޭގައި އެކަތިނަމަ ގުނާނެ ގޮތާއި، ދޭތި ނަމަ ގުނާނެ ގޮތާއި އަދި ތިނަކުން 10 އަކަށް ގުނާއިރު އަންނަ ތަފާތު ދެނެގަތުން

–         އަދި ގުނާއިރު مذكر އަދި مؤنث ގެ ލަފުޒުތަކަށާއި އަދި އަދަދަށް އަންނަ  ބަދަލު އެނގުން.

–         އާ ބަސްތައް އެނގުން.

ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ: ލިންކު

ކުރީގެ ފިލާވަޅުތައް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18