[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! (5)

quran

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ކަލާމްފުޅެވެ. މީސްތަކުން އުޅެންވީ ގޮތް ތަފުޞީލުކޮށް އެފޮތުގައިވަނީ ބަޔާންކުރެވިފައެވެ. އެފޮތަށް ފުރިހަމައަށް އީމާންވެ، ދީނީ ޢިލްމު ޙާޞިލުކޮށް އެޢިލްމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ މީހަކު ދުވަހަކުވެސް އަބާއްޖަވެރިވެގެން ނުދާނެއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އައިސްފައިވާ އަމުރުފުޅުތަކާއި ނަހީތަކަށް ބަލާލާއިރު، އީމާންކަމުގެ އަހުލުވެރިންނާ މުޚާޠަބުކުރެވި، ﷲއަށް އީމާންވާ މީހާގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީ ގޮތް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން މިސިލްސިލާގައި ގެނެސްދެވޭ އޯޑީއޯ ތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި މުއުމިނުންނާ މުޚާޠަބުކުރައްވާ، ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި އިލާހު ވަހީކުރައްވާފައިވާ އާޔަތްތަކާއި އެއާޔަތްތަކުގެ މާނައެވެ. އެއީ ހަނދުކުރާމީހުން ހަނދުމަކޮށް، ތެދުމަގު ޙާޞިލުކޮށް، ޢަމަލުތައް އިޞްލާހުކުރަން އެދޭ ބަޔަކަށް ހުރި ޢިބަރަތްތެރި ދަރުސްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީވެސް ހެޔޮބަސް އަޑުއަހާ، ހެޔޮމަގަށް ތަބާވާ ބަޔަކުކަމުގައި ލެއްވުމެވެ.

**********************************************

ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ 208: ޑައުންލޯޑު