[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 21

hadis

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ  قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَنْ بَنَى لله مَسْجِداً، بَنَى الله لَهُ بَيْتاً في الجَنَّةِ )). [رواه مسلم]

މިޙަދީޘްގެ މާނަ :

ޢުޘްމާނު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

“ﷲ ތަޢާލާއަށްޓަކައި މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްފިމީހަކަށް، ސުވަރުގޭގައި އެކަލާނގެ އެމީހަކަށް ގަނޑުވަރެއް ބިނާކޮށްދެއްވައެވެ.”

މިޙަދީޘް ގެންނަވާފައިވަނީ އިމާމް މުސްލިމެވެ.

މިޙަދީޘުންލިބޭ ބައެއް ފައިދާ :

* ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރާނެ މިސްކިތްތަކެއް ބިނާކުރުމުގެ ފައިދާ މިޙަދީޘުން ދަލީލުކޮށްދެއެވެ.

* މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމުގައިވެސް އަދި އެހެން ހެޔޮކަމެއް ކުރުމުގައިވެސް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު އެކަމެއް ކުރުމަށް ދީން ބާރުއަޅާމިންވަރު ފެނިގެއްދެއެވެ.

* ﷲ އަށްޓަކައި ހެޔޮކަމެއް ކޮށްފިމީހަކަށް އެކަމުގެ ޖަޒާ މާ ފުރިހަމަގޮތުގައި ދެއްވާކަންވެސް މިޙަދީޘުން ދަލީލުކޮށްދެއެވެ.