[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުގެ ތެރެއިން 17

hadis

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( لاَتَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ )). [رَوَاهُ مُسْلِمُ]

ޙަދީޘްގެ މާނަ :

ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

“ތިޔަބައިމީހުން ވާތުން ނުކާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ވާއަތުން ކަނީ ޝައިޠޯނާއެވެ.”

މިޙަދީޘް ރިވާކުރައްވާފައިވަނީ އިމާމް މުސްލިމްއެވެ.

މިޙަދީޘުންލިބޭ ބައެއްފައިދާ ތައް:

* މިޙަދީޘުން ދޭހަވެގެންވާގޮތުގައި މުސްލިމުން ކެއުމާއި ބުއިމުގައި ބޭނުންކުރުން ވާޖިބުވެގެން ވަނީ ކަނާއަތެވެ.

* ވާއަތުން ކެއުމަކީ މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ނަހީކުރައްވާފައިވާކަމެއްކަން ހާމަވެއެވެ.

* ޝައިޠޯނާ ކައިބޮއިއުޅެނީ ވާއަތުންކަން ޙަދީޘްގެ ނައްސުން ޘާބިތުވެއެވެ.