[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ٣ – ދެވަނަ ފަޞްލު (8 ވަނަ ފިލާވަޅު- ފަހު ފިލާވަޅު)

tawheedh 3

އަށްވަނަ ފިލާވަޅު

ދީނުގެ ހަރުފަތްތައް – ތިންވަނަ ހަރުފަތް الإحسان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

މިފިލާވަޅު ބިނާވެގެންވަނީ ދީނުގެ ހަރުފަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިންވަނަ ހަރުފަތްކަމަށްވާ الإحسان ދެނެގަތުމުގެ މައްޗަށެވެ.

**************************************************

8 ވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ: ލިންކް

مادة التوحيدގެ އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވާ