[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ٣ – ދެވަނަ ފަޞްލު (7 ވަނަ ފިލާވަޅު)

tawheedh 3

ހަތްވަނަ ފިލާވަޅު

ހަވަނަ ރުކުން – ހެޔޮމިންވަރާއި ނުބައި މިންވަރަށް އީމާންވުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

މިފިލާވަޅު ބިނާވެގެންވަނީ ހެޔޮ މިންވަރާއި ނުބައި މިންވަރަށް އީމާންވާނޭގޮތް ދެނެގަތުމުގެ މައްޗަށެވެ.

**************************************************

7 ވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ: ލިންކް

مادة التوحيدގެ އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވާ