[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ٣ – ދެވަނަ ފަޞްލު (5 ވަނަ ފިލާވަޅު)

tawheedh 3

ފަސްވަނަ ފިލާވަޅު

ތިންވަނަ އަދި ހަތަރުވަނަ ރުކުން – ފޮތްތަކަށާއި ރަސޫލުބޭކަލުންނަށް އީމާންވުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

މިފިލާވަޅު ބިނާވެގެންވަނީ ފޮތްތަކަށާއި މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވާނެގޮތް ދެނެގަތުމުގެ މައްޗަށެވެ.

**************************************************

5 ވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ: ލިންކް

مادة التوحيدގެ އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވާ