[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މީހަކު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބިމެއްގަތެވެ…

(ސ 371) މީހަކު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބިމެއްގަތެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތިން އަހަރުފަހުން އެތަން ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުނުކުރުމަށް އޭނާ ނިޔަތްގަތެވެ. ފަހެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކަށް އޭނާ ޒަކާތް ނެރެންޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

ޖަވާބު: ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކަށް އޭނާ ޒަކާތް ނެރުން ވާޖިބެއްނުވާނެއެވެ. އެއީ އޭނާ އޭރު ބޭނުންވީ އެތާ ދިރިއުޅޭށެވެ.

ނަމަވެސް އޭނާ އެތަނުން ވިޔަފާރިކުރުމަށާއި، އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް ނިޔަތްގަތް ހިސާބުން ފަށައިގެން އަހަރުދުވަސް ގުނަން ފެށޭނެއެވެ. ފަހެ އެއަށްފަހު އެއް އަހަރުވުމުން ޒަކާތް ނެރުން ވާޖިބުވާނެއެވެ.

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙު އަލްޢުޘައިމީން رحمه الله

فتاوى أركان الإسلام / ص: ٤٣٣ / طبعة: دار الثريا للنشر

އެހެނިހެން ފަތުވާތައް